AĞRI GRAVÜRLERİ

Sergi Adı : Ağrı Gravürleri
Başlangıç Tarihi : 16.05.2022
Bitiş Tarihi : 23.05.2022
Lokasyon : Online
Küratörler : Resim İş Eğitimi Bölümü
Serginin Afişi : Afiş Dosyasını İndir

Sergi Görselleri

İshak Paşa Sarayı

İshak Paşa Sarayı

İshak Paşa Sarayı

İshak Paşa Sarayı

İshak Paşa Sarayı

İshak Paşa Sarayı - Beyazıt Camii

---

Urartu Kalesi

Ahmeti Han Türbesi

Beyazıt Eski Camii

Çeşme

Beyazıt Camii

İshak Paşa Sarayı

Ahmetd-i Han Türbesi

İshak Paşa Sarayı

İshak Paşa Sarayı

Beyazıt Camii

Beyazıt Urartu Kalesi

İshak Paşa Sarayı

İshak Paşa Sarayı

Kümbet

İshak Paşa Beyaz Camii

İshak Paşa Sarayı

İshak Paşa Sarayı

Hamur Kümbeti

İshak Paşa Sarayı

İshak Paşa Sarayı

İshak Paşa Sarayı